WILO – sudėtingos technologijos pritaikytos patogiam naudojimui

Kaip pasirinkti nuotekų ar drenažo siurblį?

Beveik visos nuotekų ir drenažo sistemos Lietuvoje yra savitakinės, t.y. vamzdžiuose vanduo teka savitaka kaip kokioje upėje. Tačiau kartais naujai pastatytas namas, ar koks sanitarinis prietaisas, ar visas sanmazgas name atsiduria žemiau savitakinės nuotekų linijos. Taigi susidaro situacija, kuomet reikia nuotekas pakelti, kad jos toliau galėtų tekėt savitaka. Dėl to kartais nuotekų siurblių sukeliamas slėgis vadinamas kėlimo aukščiu, o patys įrenginiai – nuotekų kėlyklomis. Visų nuotekų perpumpavimo įrenginių veikimo principas panašus. Nuotekos savitaka subėga į tam tikrą talpą (įvairiausių medžiagų siurblines, bakus, bačkas ar pan.). Talpose būna sumontuoti siurbliai. Pasiekus nuotekoms tam tikrą lygį jungiami siurbliai ir nuotekos perpumpuojamos. Taip veikia visi be išimties nuotekų perpumpavimo įrenginiai.

Nuotekų ir drenažo siurblio pasirinkimą galima suskirstyti į kelis žingsnius:

 • Pasirinkti pačią nuotekų perpumpavimo sistemą.
 • Siurblio valdymo pasirinkimas.
 • Parametrų reikalingų siurblio parinkimui apskaičiavimas.
 • Pats siurblio pasirinkimas parduotuvėj ar internete.

Nuotekų perpumavimo sistema pati iš savęs visais atvejais yra ta pati, klausimas dažniausiai yra kurioje sistemos vietoje pastatysim siurblį:

 • Jei tik vienas prietasas, ar vienas sanmazgas žemiau savitakinės nuotekų linijos, tai galime naudoti buitinius nuotekų ir drenažo perpumpavimo bakelius skirtus vienam prietaisui ar vienam sanmazgui. Wilo modeliai HiDrainLift nefekalinėms nuotekoms ir HiSewLift – fekalinėms
 • Jei kelių sanmazgų ar viso namo nuotekas surenkame į vieną sausai stovinčią talpą ir tada perpumpuojam į savitakinę nuotekų liniją. Wilo modeliai DrainLift S
 • Jei viso namo nuotekas surenkame į užkasamą siurblinę lauke. Siurblinės gali būt iš vairiausių mežiagų: plastikinės, gelžbetoninės, stiklo pluošto ar kt. Šiuo atveju siurblinės ir siurbliai komplektuojami atskirai. Wilo plastikinės siurblinės PORT 600

Nuotekų siurblių valdymo pasirinkimas:

Buitiniai nuotekų ir drenažo siurbliai dažniausiai valdomi per integruotas į pačius siurblius plūdes. Tai pats paprasčiausias valdymas. Aišku galimi ir sudėtingesni valdymai su atskirais valdikliais, bet buitinėms sistemoms paprastai atskirai statomi valdikliai nenaudojami. Mes rekomdejuome susimontuoti avarinio lygio signalizaciją, kuri perpspėtų, kad kažkas sus sistema netvarkoj ir vandens lygis šulinyje pavojingai aukštas.

Parametrų reikalingų siurblio parinkimui apskaičiavimas:

Buitinėms reikmėms naudojamų nuotekų ir drenažo siurblių debitas paprastai net neskaičiuojamas, nes pritekėjimas paprastai labai mažas, o siurbliai vos vieną ar du kartus per dieną įsijungia. Tiesiog susikaičiuojamas reikalingas siurblio sukeliamas slėgis. Jeigu įrenginėjate rimtesnę sistemą – rekomenduojame pasikonsultuoti su vandentiekio ir nuotekų projektuotojais arba kitais specialistais. Buitinėms reikmėms siurblio sukeliamą slėgį paskaičiuot galima gan paprastai.

Wilo nuotekų perpumpavimo bakelis HiSewlift 3-35 (WC+ 3 papildomi prietaisai)

Kaip pasirinkti cirkuliacinį šildymo sistemos siurblį?

Šiuo metu dėl ES energetinės direktyvos rinkoje praktiškai liko tik elektroniniai cirkuliaciniai siurbliai. Jie, nuo jau seniai įprastų trijų greičių cirkulaicinių siurblių, skiriasi ne tik ženkliai mažesniu elektros energijos suvartojimu, bet ir turi nemažai papildomų funkcijų. Esminiai dalykai į ką reikia atkreipti dėmesį:

 • Cirkuliacinio siurblio elektros energijos sąnaudos (svarbiausias rodiklis)
 • Integruotos apsaugos ir klaidų rodymas
 • Cirkuliacinio siurblio nuorinimas
 • Kitos funkcijos (elektros vartojimo rodmenys, atsiblokavimo funkcija ir pan.)

Cirkuliacinių siurblių elektros energijos suvartojimas:

Elektros sąnaudų skirtumas tarp elektroninio ir neelektroninio cirkuliacinio siurblio skiriasi kartais! Rinkdamiesi cirkuliacinį siurblį, būtinai atkreipkite dėmesį į elektros energijos vartojimo rodiklius. Cirkuliacinis siurblys – tai toks buitinis prietaisas, kurio darbo mes paprastai nematome, tačiau jis dažnoje sistemoje dirba dieną naktį visą šildymo sezoną.

Kitos cirkuliacinių siurblių funkcijos

Elektros vartojimo rodmenys

Wilo cirkuliaciniuose siurbliuose yra integruota elektros vartojimo rodmenų funkcija. Standartiniam modelyje Yonos PICO displėjuje rodoma momentinė elektros suvartojimo galia, o Premium klasės modelyje Stratos PICO yra ir suvartotos elektros energijos skaitliukas. Taigi bet kada galite pažiūreti kiek per mėnesį, ar per metus ar per bet kokį kitą laiko tarpą cirkuliacinis siurblys suvartojo elektros energijos.

Atsiblokavimo funkcija

Wilo elektroniniai cirkuliaciniai siurbliai turi integruotą atsiblokavimo funkciją. Neretai po ilgo stovėjimo cirkuliacinis siurblys „užkirmyja”, t.y. siurblys užstringa ir nesisuka. Tokiu atveju automatiškai aktyvuojama atsiblokavimo funkcija, jos metu cirkuliacinis siurblys bando atsiblokuoti, jei atsiblokavimas įvyksta sėkmingai – cirkuliacinis siurblys grįžta į nustatytus parametrus, jei nepavyksta – cirkuliacinis siurblys sutoja ir rodo displėjuje užsikirtimo klaidos kodą.

„Auto pilot” funkcija

Ši funkcija yra tik Premium klasės Stratos PICO cirkuliaciniame siurblyje. Ji sumažina cirkuliacinio siurblio sūkius iki minimalių, ženkliai nukritus pumpuojamos terpės temperatūrai. Ši funkcija labai tinkama naudoti prie kieto kuro katilų ar katilų kuriuose vyksta netolygus degimo procesas. Naudojant šią funkciją galima atsisakyti temperatūrinės rėlės, kuri junginėja cirkuliacinį siurblį. Kuomet katile vandens temperatūra nukrenta, vadinasi katilas prigeso, ir cirkuliacinis siurblys pradeda suktis minimaliais sūkiais. Kai katile temperatūra pakyla (įmetama nauja kuro porcija) – cirkuliacinis siurblys pradeda suktis nustatytame darbo režime.

„Dynamic Adapt” funkcija

Ji irgi yra tik Premium klasės Stratos PICO cirkuliaciniuose siurbliuose. Ją aktyvavus cirkuliacinis siurblys pats automatikšai bando prisitaikyti prie sistemos poreikių dalinių apkrovų zonoje. Ši funkcija naudotina tik šiuolaikinėse šildymo sistemose, ji padeda papildomai sutaupyti iki 35% elektros energijos.

https://visaslabas.lt/produktas/cirkuliacinis-siurblys-wilo-yonos-pico/

Kaip pasirinkti vandens tiekimo siurblį?

 • Nustatymas kokiai sistemai siurblį rinksit ir kokio vandens tiekimo siurblio tipo norit
 • Vandens tiekimo siurblio valdymo pasirikimas
 • Paramtetrų reikalingų vandens tiekimo siurblio parinkimui apskaičiavimas
 • Pats vandens tiekimo siurblio pasirinkimas parduotuvėj ar internete

Taigi visų pirma, pažiūrėkit, kokią sistemą jūs norite įsirengti ar jau įsirengėte. Paskui reikėtų apsipręsti dėl vandens tiekimo siurblio valdymo. Visose šiose sistemose vandens tiekimo siurblys gali būti valdomas 3 būdais:

1. Vandens tiekimo siurblio valdymas su srauto rėle. Ekonominės klasės valdymas.

Vandens tiekimo siurblys įjungiamas/išjungiamas pagal srauto rėlę, kuri jaučia ar yra vandens vartojimas (ar kas nors atsisuko kraną name). Iš ekonominės klasės valdymo su šituo būdu turėsit kažkiek didesnį komfortą (esant pastoviam vartojimui slėgis nesvyruos) ir didesį patikimumą (vandens tiekimo siurblio valdiklis turi integruotą sausos eigos apsaugą, t.y. atjungia siurblį jei dingsta vanduo). Vienintelis svarbus dalykas, į kurį reikia atreipt dėmesį, tai vandens tiekimo siurblio sukuriamas maksimalus slėgis. Jei jūs matote, kad vandens tiekimo siurblys yra galingas ir gali sukelti nepageidaujamai didelį slėgį sistemoje (6bar ir daugiau) – naudokite už vandens tiekimo siurblio slėgio redukcinį vožtuvą. Taip išvengstite nepageidaujamai didelio slėgio prie prietaisų. Wilo valdiklio modelis HiContol.

2. Vandens tiekimo siurblio valdymas su slėgio rėle. Ekonominės klasės valdymas.

Vandens tiekimo siurblys įjungiamas pagal apatinę slėgio ribą, išjungiamas pagal viršutinę slėgio ribą. Būtinas priedas – atitinkamo lygio hidroforas (vandens akumuliacinė talpa). Labiausiai Lietuvoje paplitęs variantas. Komfortas ne maksimalus, nes slėgis pastoviai svyruoja 1-1,5bar ribose. Patikimumas irgi žemas, nes nėra jokių vandens tiekimo siurblio apsaugų, be to dažni hidroforo gedimai (ventilis išleidžia orą, suplyšta guminė pūslė ir t.t.).

3. Vandens tiekimo siurblio valdymas su dažnio keitikliu. Premium klasės valdymas.

Vandens tiekimo siurblio sūkiai valdomi pagal poreikį. Daugiau prietaisų veikia, vandens tiekimo siurblys sukasi greičiau, mažiau prietaisų – lėčiau. Maksimalus komfortas (slėgis visuomet pastovus), maksimalus patikimumas (mūsų vandens tiekimo siurblio valdiklyje yra net 7 apsaugos), pakankamai tylus veikimas (vandens tiekimo siurblys dažniausiai sukasi nepilnais sūkiais), mažiausios eksploatacinės išlaidos (vandens tiekimo siurblys dažniausiai sukasi nepilnais sūkiais, tai vartoja mažiau elektros, taip pat užtikrinus optimalų slėgį prie prietaisų suvartojama mažiau vandens).

HiControl 1 vandens tiekimo siurblio valdiklis su srauto rėle
Šis įrašas paskelbtas kategorijoje Namai.